PP ZAŠTITA ČELIČNIH I DRVENIH KONSTRUKCIJA

Adresa i kontakt

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS
Vojvode Savatija 4/35,
11120 Beograd-Zvezdara

Office:
Radomira Reljića 2, Novi Beograd-Ledine
Tel/fax. +381 11 756 2122
[email protected]

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA EKSPANDIRAJUĆIM PREMAZIMA Image

Protivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija za otpornost u požaru 30, 60, 90 i 120 minuta visokokvalitetnim ekspandirajućim premazom proizvođača “Firetherm” i “Nullifire” iz Velike Britanije.

Ekspandirajući (intumescentni) vodorazredivi premaz Firesteel WB60 Elite proizvođača “Firetherm” omogućava otpornost čeličnih konstrukcija u požaru 30, 60, 90 i 120 minuta.

Ovakav sistem zaštite podrazumeva nanosenje alkidnog ili epoksi prajmera, zatim ekspandirajućeg premaza Firesteel WB60 Elite i po potrebi završnog (dekorativnog) alkidnog premaza.

Pored domaćeg ispitivanja Instituta IMS iz Beograda, ovi proizvodi poseduju i izveštaje stranih laboratorija, i priznati su od stranih osiguravajućih društava.

Prednosti:
✓ vodorazredivi, nemaju isparenja, razređuju se i čisti vodom
✓ jednostavna primena, ne opterećuju konstrukciju
✓ sistemska rešenja sa antikorozivnom zaštitom
✓ HCFC-free u slučaju požara
✓ vizuelna dopadljivost i prepoznatljivost konstrukcija
✓ sertifikovani i ispitani proizvodi: CERTIFIRE, IMS, EN norme
✓ vek funkcije premaza do 50 godina

Ponašanje u požaru definisano je odnosom Hp/A (faktor preseka profila) u m-1. Faktor preseka predstavlja obim profila koji je izložen požaru (Hp) prema zagrejanoj površini (A).

Čelicni profili sa faktorom preseka Hp/A < 150 (mali obim, velika površina preseka) imaju veću otpornost u požaru i neophodna im je manja debljina premaza. Profilima sa faktorom preseka Hp/A ≥ 300 (veliki obim, mala površina preseka) potrebna je veća debljina premaza.

Često kod projektovanja, ušteda u masi profila(kutijasti rešetkasti nosači) povećava potrebnu količinu premaza, pa je neophodno projektovati konstrukciju i sa aspekta protivpožarne zaštite kako bi vrednost investicije bila niža. Image


PRIPREMA POVRŠINE: Peskarenje Sa2½, ručna priprema St3

PRAJMER: Interprime - brzosušivi alkid, Interguard - dvokomponentni epoxy prajmer

EKSPANDIRAJUĆI PREMAZ: FIRESTEEL WB60 Elite - vodorazrediv, kvalitetan, brzosušiv kod tipičnih uslova primene

ZAVRŠNI PREMAZ: Interlac - završni premaz, zaštitni i dekorativni, RAL po izboru, prilagođen primeni preko ekspandirajućeg premaza.

Vodorazredivim premazima se postiže do 30% brže sušenje i nanošenje, gladak i čvrst premaz, u odnosu na prvobitne sisteme sa rastvaračem, koji nekada ostanu meki i podložni oštećenjima. Nema mirisa posle primene, nema zdrastvenih i sigurnosnih rizika.

EKSPANDIRAJUĆI PREMAZ FIRESTEEL - WB60 Elite

Image
Proizvođača “Firetherm”. Ispitan na Institutu IMS Beograd, za primenu na čeličnim konstrukcijama.

Garantovani vek funkcije do 50 godina, odnosno životni vek objekta. Vodorazrediv, pakovanje 25kg.

PPZ

„INTERNATIONAL PAINT“, AKZ INDUSTRIJSKI SISTEMI:
- ALKIDI OSNOVNI ZAVRŠNI PREMAZ
- EPOKSI OSNOVNI I ZAVRŠNI PREMAZ
- POLIURETAN ZAVRŠNI PREMAZ

PPZ


PREUZMITE KATALOGE
Katalog - PPZ čeličnih konstrukcija
Opis za projekte 2021. XLS
Izveštaj o ispitivanju Instituta IMS ( Info )
Kalkulacija utroška materijala 2021. PDF
Uputstvo-Tehnologija rada. PDF
Tehnički list WB60 Elite
Vek trajanja – deklaracija
TEKST O EKSPANDIRAJUĆIM PREMAZIMA
Osnovni premaz - Tehnički list
Završni premaz - Tehnički list

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA DRVETA I DRVENIH KONSTRUKCIJA

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA DRVETA I DRVENIH KONSTRUKCIJAZA OTPORNOST U POŽARU 30 I 60 MINUTA Image

U ponudi imamo TRANSPARENTNI PREMAZ kojim se zadržava tekstura drveta - OPP 90 minuta, ispitan na Institutu IMS Beograd.

Pored domaćeg ispitivanja Instituta IMS-Beograd, posedujemo i izveštaje inostranih laboratorija, a proizvod je priznat od stranih osiguravajućih društava.

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]


PREUZMITE
Katalog - PPZ drvenih konstrukcija. PDF
Opis za projekte 2021. XLS
Izveštaj o ispitivanju Instituta IMS ( Info ). PDF
Uputstvo-Tehnologija rada. PDF
Tehnički list. PDF