HVAC oprema

Adresa i kontakt

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS
Vojvode Savatija 4/35,
11120 Beograd-Zvezdara

Office:
Radomira Reljića 2, Novi Beograd-Ledine
Tel/fax. +381 11 756 2122
[email protected]

KALORIMETRI AXIOMA

Image Odobrenje Direkcije za mere i dragocene metale za kalorimetre/uređaje za raspodelu potrošnje, ultrazvučni Qalcosonic E3, proizvođača „Axioma“. Uređaji se isporučuju sa 2 baterije, vek trajanja baterija do 16 godina.

Image

QALCOSONIC E3 ultrazvučni merač toplote dizajniran je za merenje potrošnje toplote i hladne energije, gde se podaci beleže u dva odvojena registra. Merilo se koristi u objektima daljinskog grejanja (stambene kuće, preduzeća i organizacije, objekti za snabdevanje toplotom itd.).

ODOBRENJA:
MID, EN1434, 2014/32 / EU, LoRaVAN

PREDNOSTI: Image

Fleksibilnost.
Parametre merenja mogu podesiti korisnici
Energija grejanja i hlađenja se sakuplja u različitim registrima
Mogućnost godišnjih ili mesečnih izveštaja
Mogućnost registrovanja maksimalnih i prosečnih mesečnih vrednosti parametara
Postavke karakteristika medija za prenos toplote
Elektronski blok se može montirati odvojeno od dela za merenje protoka
Senzor protoka se može ugraditi u bilo koji položaj
Komunikacijski moduli: MBus, V-MBus 868 MHz (samo na brodu), ModBus, LoRa, BACnet

Dimenzije DN15-DN100

KOMUNIKACIONI MODULI Opcije kombinovanog komunikacionog modula. MBus, RF, MBus i RF. Dodatni modul veze: ModBus / BACnet / Mbus / CL / MiniBus / Lora


Image


PREUZMITE
Katalog kalorimetara QALCOSONIC E3
Opis za projekte 2021. XLS
Odobrenje direkcije DMDM (Info)
Tehničko uputstvo


VENTILATORI

Image

Image

Ventilatori za odimljavanje EN 12101-3

Krovni F400C/2h
Aksijalni F400/2h
Kanalski CABC, DAS i S-LINE

www.sisteven.com

www.sisteven.com/en/software


PREUZMITE
Katalog Sisteven 2020
Opis za projekte 2021. XLS
Sertifikati i odobrenja
Cenovnik Sisteven 2021


VENTILATORI, PROTIVPOŽARNE I DIMNE KLAPNE

Image

Ventilatori odimljavanja EN 12101-3

Krovni ventilatori F400⁰C/2h mcr Pasat 63 i mcr Pasat 71, EN 12101-3

Aksijalni ventilatori F400⁰C/2h mcr Monsun R, rad u zoni požara, EN 12101-3

Image

Protivpožarne klapne
Ispitana po EN 1366-2, Sertifikat konstantnosti perfomansi, CE znak, EI 120

Image

Dimne klapne
Ispitana po EN 1366-10, Sertifikat konstantnosti perfomansi EN 12101-8, CE znak klasifikovana po EN 13501-4 kao EI 120

Image

www.mercor.com.pl


PREUZMITE
Katalog Ventilatori 2019
Opis za projekte 2021. XLS
Sertifikati i odobrenja
Katalog Klapne 2019
Sertifikati i odobrenja - Klapne


UREĐAJ ZA ODRŽAVANJE PRITISKA, PUNJENJE I OZRAČIVANJE INSTALACIJA U VODENIM SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA I KLIMATIZACIJE – DIKTIR SISTEM

TOPEKS®je otvoreni ekspanzioni sistem za održavanje pritiska, punjenje, dopunu i ozračivanje instalacija u vodenim sistemima centralnog grejanja i klimatizacije, sa pumpom za povišenje pritiska i elektromagnetnim ventilom. Postavlja se i montira u podstanici objekta ili kotlarnici. Saglasno zahtevima evropske norme SRPS EN 12828, za instalacije kapaciteta većeg od 360 KW nije dozvoljena primena posude sa membranom ili posude pod pritiskom sa oduškom. Image


Kvalitete i karakteristike uređaja su potvrđene od strane Laboratorije za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Osobine i prednosti uređaja TOPEKS® :
automatski rad, olakšano punjenje i ozračivanje instalacije
pouzdan u eksploataciji i bešuman rad
male dimenzije i ušteda prostora
znatno niža cena od kompresorskog sistema
jednostavna montaža i puštanje u rad
mogućnost regulacije i podešavanja pritiska
M-BUS komunikacija. Image


Za izbor i poručivanje uređaja potrebni su sledeći podaci: kapacitet instalacije (KW), zapremina vode u instalaciji (lit), temperatura vode u instalaciji (°C), radni pritisak instalacije (bar), dimenzije podstanice dxšxv(m).

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]

KOMPONENTE UREĐAJA:IPM5010 Kontroler Diktir Sistema

Image
Mikroprocesorska kontrolna jedinica služi za merenje i regulaciju pritiska i nivoa u ekspanzionoj posudi sistema grejanja. Merenje se vrši preko dva analogna ulaza 4-20mA na koje se priključuju transmiteri pritiska i nivoa. Napajanje transmitera obezbeđuje kontrolna jedinica. Upravljanje se vrši pomoću dva relejna izlaza koji vrše uključenje i isključenje pumpe i el. magnetnog ventila. Postavljanje i pregled zadatih vrednosti, vrednosti dozvoljenog odstupanja i ostalih parametara se vrši preko displeja i tastature. Dva alarmna izlaza sa podesivim pragom se koriste za signalizaciju prekoračenja pritiska i nivoa. Jedan upravljački izlaz se može koristiti za kontrolu uređaja za automatsko dopunjavanje posude.

Komunikacija sa jedinicom se vrši prema M-Bus slave standardu.

Blok šema :

Potvrda mašinskog fakulteta u Beogradu :


PREUZMITE
Katalog TOPEX 2016
Opis za projekte 2020
Odobrenje Mašinski fakultet
Tehničko uputstvo za ugradnju
Šema ugradnje ACADUREĐAJI ZA RASPODELU POTROŠNJE-URP

CE Sertifikat / EN 1434
UVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA-Direkcije za mere i dragocene metale Q-2-71 od 25.05.2015. godine.

TEKSAN HM15 i HM20

Image Image

KARAKTERISTIKE PROIZVODAImage
Preciznost merenja, pokretni delovi nisu direktno opterećeni-multi jet
Savremeni linerani 2x ( PT1000 ) senzori temperature,
jedan u uređaju, drugi sa redukcijom ½”
RF ili M-Bus protokol komunikacije

Sposobnost merenja na niskim protocima
Merni opseg HM 15:
• Minimalni protok (Qi ) : 0.03 m3 / h
• Nominalni protok ( Qp ) : 1,5 m3 / h
• Maksimalni protok ( Qs) : 3 m3 / h
Merni opseg HM 20:
• Minimalni protok (Qi ) : 0.05 m3 / h
• Nominalni protok ( Qp ) : 2,5 m3 / h
• Maksimalni protok ( Qs) : 5 m3 / h

R aspon temperatura između 5 i 90 ° C                  
Maksimalni dozvoljeni pritisak PN 16 bara
Montaža: povratni vod
Mali pad pritiska
Tip zaštite IP54

Niska potrošnja energije i trajanje baterije 10 godina
Statistika iz poslednjih 12 meseci, meni, LCD ekran
Metrološke karakteristike : proizveden je u skladu sa EN 1434 standardom, direktivom 2004/22/EC+2009/137/EC
Garancija: 2 godine

DIMENZIJE UREĐAJA

Image
HM15:
DN 15, priključci ¾”, dužina L=110mm, visina H=20mm,
visina H1=100mm, širina B=75mm


HM20: DN 20, priključci 1”, dužina L=130mm, visina H=20mm,
visina H1=100mm, širina B=75mm


Image Image


USLUGA OČITAVANJA UREĐAJA ZA RASPODELU I OBRAČUNA ZA NAPLATU UTROŠENE ENERGIJE

Image


PREUZMITE
Katalog kalorimetara Teksan HM15
Opis za projekte 2019. XLS
Odobrenje direkcije DMDM (Info)
Tehničko uputstvo HM15. PDF

Ovlašćeni distributer i registrovan za očitavanje
TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS d.o.o.
Vojvode Savatija 4/35, 11120 Beograd-Zvezdara
Tel/fax.: +381(0)11 756 2122
mob. +381(0)66 8822 326
e-mail:  [email protected][email protected]