KANALI ZA ODIMLJAVANJE I VENTILACIJU

Adresa i kontakt

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS
Vojvode Savatija 4/35,
11120 Beograd-Zvezdara

Office:
Radomira Reljića 2, Novi Beograd-Ledine
Tel/fax. +381 11 756 2122
[email protected]

KANALI ZA ODIMLJAVANJE SRPS EN 1366-9

SISTEM TOP-KOD 120
CE1396
EN-1366-9
SAVREMENO REŠENJE SISTEMA KANALA ZA ODIMLJAVANJE

Image KLASIFIKACIJE (EN 13501-4):
E600120(ho) S1500 single, E600120(ho) S1000 single
horizontalna i vertikalna ugradnja


SERTIFIKAT KONSTANTNOSTI PERFORMANSI: 1396-CPR-0179
( EN 12101-7 ): E600120(ho) S1000 single

POSEDUJE REŠENJE MINISTARSTVA GRAĐEVINE RS Image

Neophodno je da kanali u požaru sačuvaju svoj integritet i oblik za neometan protok dima, a nosači kanala ne popuste pod opterećenjem. TOP-KOD 120 je sistem sa ukrućenjem kanala, nanošenjem mastik ispune i montažom negorivog dihtunga na spojeve kanala.

TOP-KOD 120 sistem kanala za odimljavanje uspešno funkcioniše u požaru 120 minuta. Ispitan je po standardu SRPS EN 1366-9, klasifikovan prema SRPS EN 13501-4 kao E600120(ho) S1000 single i E600120(ho) S1500 single, sertifikovan prema EN 12101-7, za horizontalnu i vertikalnu ugradnju.

Način izrade i montaža:
TOP-KOD 120 sistem kanala sastoji se od kanala od pocinkovanog čeličnog lima izrađenih prema standardu DW 144 (ili crnog čeličnog lima) sa ukrućenjem-profilom na sredini svake pojedine deonice. Nosači kanala, čija je nosivost kod izbijanja požara najvažnija, izrađuju su od profila L30/30/3mm ( ili veći ) i navojnih šipki M8/M10 ( σmax,2h= 6 N/mm² ). Montiraju se na maksimalnom rastojanju 1,5 metara.

Image

Prednosti TOP-KOD 120 SISTEMA:
✓ standardna izrada i montaža kanala,
✓ standardni proračun pada pritiska,
✓ savremeno rešenje, ne snižava nivo garaže,
✓ horizontalna i vertikalna ugradnja,
✓ jednostavna montaža i ušteda vremena do 50%,
✓ nema stvaranja štetne mikroprašine,
✓ niža cena do 40% u odnosu na slične sisteme,
✓ ispitana odsisna rešetka JR-OD 120

Tehnički podaci:
Top KOD 120


REFERENCE:
- TC BIG FASHION, Beograd
- Marmil Land, Beograd
- Radisson Blu-Stari Mlin, Beograd
- Granit Invest, Beograd
- Prunus, Sarajevo
- CINEPLEXX, Beograd, Novi Sad
- Inter Ex, Beograd
- TC BEO Shopping Center, Beograd
- Alpros, Beograd
- TC Promenada, Novi Sad
- GALENS, Novi Sad, Beograd
- Mis trade, Banja Luka
- Parking servis, garaže, Beograd
- Termosistem, Podgorica
- Cepting, Podgorica
- Delta Planet, Niš
- SC Košutnjak, Beograd
- PC Delta, Novi Beograd
- ZONED, Beograd, Kopaonik

i preko 500 garaža i objekata u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]


PREUZMITE
Katalog TOP-KOD 120
Opis za projekte 2022.
Sertifikat CE EN 12101-7
Odobrenje Ministarstva Građevinarstva ( 2021 ). PDF
DoP TOP-KOD 120. PDF
Uputstvo za izradu. PDF
Uputstvo za montažu. PDF
Kompletan predmer ODIMLJAVANJE I VENTILACIJA GARAŽA

NOVO:

Čelične rešetke za odimljavanje u vremenu 120 minuta JR OD 120

Čelične rešetke za odimljavanje u vremenu 120 minuta JR OD 120

Jednoredna rešetka za odimljavanje u trajanju 120 minuta, oznaka JR OD 120, dimenzije B x H (mm), proizvod „Topeko“-Beograd.

Namena: za ugradnju u kanale za odvođenje dima i ventilaciju garaža. Dimenzije B x H (mm):
- Standardna širina rešetki B(mm): 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025.
- Standardna visina rešetki H(mm): 75, 125, 225, 325,425, 525.

Sa mogućnošću regulacije protoka sa pokretnim lamelama.
Mogućnost isporuke: sa damperom bez gorivih elemenata.
Izrada u RAL 9006, ili po zahtevu.

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]


PREUZMITE
Katalog rešetki JR OD 120 (2021)
Opis za projekte 2022.
DoP Rešetke JR OD 120
Izbor Rešetki JR OD 120