SISTEMI KANALA SRPS EN1366-1 & EN1366-8

Adresa i kontakt

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS
Vojvode Savatija 4/35,
11120 Beograd-Zvezdara

Office:
Radomira Reljića 2, Novi Beograd-Ledine
Tel/fax. +381 11 756 2122
[email protected]

SISTEMI KANALA SRPS EN 1366-1

TOPEKO FIREDUCT SISTEM PP ZAŠTITE KANALA

• KANALI VENTILACIJE
• KANALI NADPRITISKA
• KANALI BEZ UPOTREBE PP KLAPNI
• ODVODI KUHINJA
• DELOVI KANALA OD ZIDA DO PP KLAPNI

PP ZAŠTITA


NUDIMO VAM SAVREMENO REŠENJE - OBLAGANJE KANALA TVRDOPRESOVANOM KAMENOM VUNOM SA ALU FOLIJOM

ISPITANI PREMA SRPS EN 1366-1 (POŽAR SPOLJA, POŽAR UNUTRA)

HORIZONTALNI i VERTIKALNI POLOŽAJ, OBLAGANJE SA 2/3/4 STRANE, EI 120.

Sistemi kanala bez protivpožarne zaštite mogu da budu odgovorni za početno širenje požara između sektora, omogućavanje brzog širenja požara i urušavanje konstrukcije. Ispravna upotreba sistema kanala održava otpornost u požaru sektora zahvaćenog požarom, omogućava bezbedno odvođenje dima i otrovnih gasova kao i dovođenje svežeg vazduha u prostore nadpritiska.

PRIZNATO OD STRANE MINISTARSTVA GRAĐEVINE RS


U saradnji sa kompanijom „Rockwool“ nudimo potpunu klasifikaciju proizvoda otpornosti u požaru 120 minuta.

Rockwool

Klasifikacija prema standardu SRPS EN 13501-3 :
- EI 120 (ve ho i↔o)S,
- EI 120 (ho , o → i)S

PP ZAŠTITA

KANALI OTPORNI NA POŽAR SPOLJA KA UNUTRA

KANALI OTPORNI NA POŽAR UNUTRA KA SPOLJA

KANALI OTPORNI NA POŽAR UNUTRA KA SPOLJA I OBRATNO

Potrebno je da kanali u požaru ispune kriterijume stabilnosti, integriteta i izolacije da bi obavljali svoju funkciju u požaru, a nosači kanala ne popuste pod opterećenjem u uslovima povišene temperature. U skladu sa standardom SRPS EN 1366-1 otpornost u požaru ventilacionog kanala / kanala nadpritiska / kanala za kuhinjski odvod / kanala bez upotrebe pp klapni izražena je u minutama trajanja požara u skladu sa standardnom krivom temperatura/vreme dok ne dođe do neispunjenja jednog ili više kriterijuma: Stabilnost / Integritet / Izolacija.

Stabilnost: Smatra se da nije ispunjen kriterijum stabilnosti kada kanal više ne vrši svoju funkciju (kada postoji ograničenje poprečnog preseka kanala, pad kanala-popuštanje nosača kanala,...).

Integritet: Prisustvo i stvaranje bilo kakvih pukotina, rupa ili drugih otvora kroz koje može proći plamen ili vreli gasovi.

Izolacija: Smatra se da nije zadovoljen kriterijum izolacije kada rast temperature u odnosu na prvobitnu temperaturu prostorije na neizloženoj površini kanala van prostora zahvaćenog požarom, bude veći od 140°C kao prosečna vrednost iznad vrednosti okoline ili 180°C kao maksimalna vrednost iznad vrednosti okoline.

Način izrade kanala i montaža izolacije kanala:
Kanali se standardno izrađuju od pocinkovanog ili crnog čeličnog lima prema standardu za izradu kanala (DW144, SMACNA) na koje se montiraju ploče od tvrdopresovane kamene vune sa ojačanom aluminijumskom folijom. Nosači kanala ugrađuju se od čeličnih profila i navojnih šipki M8/M10//M12/M14 (σmax=6 N/mm²).
Primer primene požarno otporne izolacije kanala:
kanal u servisnom šahtu može ali i ne mora biti izolovan ( npr. nije potrebno izolovati kanal ako nema drugih instalacija i šaht formira poseban požarni sektor ).

Prednosti:
✓ standardna izrada i montaža kanala od čeličnog lima
✓ jednostavna montaža
✓ ušteda u vremenu montaže do 50%
✓ niža cena do 40% u odnosu na slične sisteme.

Tehnički podaci:

REFERENCE:
- TC BIG FASHION, Beograd
- Marmil Land, Beograd
- Radisson Blu-Stari Mlin, Beograd
- Granit Invest, Beograd
- Prunus, Sarajevo
- CINEPLEXX, Beograd, Novi Sad
- Inter Ex, Beograd
- TC BEO Shopping Center, Beograd
- Alpros, Beograd
- TC Promenada, Novi Sad
- GALENS, Novi Sad, Beograd
- Mis trade, Banja Luka
- Parking servis, garaže, Beograd
- Termosistem, Podgorica
- Cepting, Podgorica
- Delta Planet, Niš
- SC Košutnjak, Beograd
- PC Delta, Novi Beograd
- ZONED, Beograd, Kopaonik

i preko 500 garaža i objekata u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]


PREUZMITE
Katalog 2019.
Opis za projekte
Sertifikat CE. PDF
Rešenje Ministarstva Građevinarstva EN 1366-1. PDF
Rešenje 2 Ministarstva Građevinarstva EN 1366-1 TOP-VENT 120. PDF
Uputstvo za izradu. PDF
Uputstvo za montažu
Kompletan predmer ODIMLJAVANJE I VENTILACIJA GARAŽA

SISTEMI KANALA ODIMLJAVANJA SRPS EN 1366-8

TOPEKO FIREDUCT SISTEM PP ZAŠTITE KANALA

Rockwool

KANALI ODIMLJAVANJA KROZ DRUGI POŽARNI SEKTOR

ODOBRENO OD STRANE MINISTARSTVA GRAĐEVINE RS

U saradnji sa kompanijom „Rockwool“ nudimo potpunu klasifikaciju proizvoda, otpornosti u požaru 120 minuta.

Klasifikacija prema standardu SRPS EN 13501-4 :
- EI 120 (ve-ho)S 500 multi, CE
- EI 120 (ve-ho)S 1500 multi, CE

ODIMLJAVANJE KROZ DRUGI POŽARNI SEKTORPotrebno je da kanali u požaru ispune kriterijume stabilnosti, integriteta i izolacije da bi obavljali svoju funkciju u požaru, a nosači kanala ne popuste pod opterećenjem u uslovima povišene temperature. U skladu sa standardom SRPS EN 1366-8 otpornost u požaru kanala odimljavanja kroz drugi požarni sektor, izražena je u minutama trajanja požara u skladu sa standardnom krivom temperatura/vreme dok ne dođe do neispunjenja jednog ili više kriterijuma: Stabilnost/Integritet/Izolacija

Stabilnost: Smatra se da nije ispunjen kriterijum stabilnosti kada kanal više ne vrši svoju funkciju (kada postoji ograničenje poprečnog preseka kanala, pad kanala-popuštanje nosača kanala,...).

Integritet: Prisustvo i stvaranje bilo kakvih pukotina, rupa ili drugih otvora kroz koje može proći plamen ili vreli gasovi.

Izolacija: Smatra se da nije zadovoljen kriterijum izolacije kada rast temperature u odnosu na prvobitnu temperaturu prostorije na neizloženoj površini kanala van prostora zahvaćenog požarom bude veći od 140°C kao prosečna vrednost iznad vrednosti okoline, ili 180°C kao maksimalna vrednost iznad vrednosti okoline.

Način izrade kanala i montaža izolacije kanala: Kanali se standardno izrađuju od pocinkovanog ili crnog čeličnog lima prema standardu za izradu kanala (DW144, SMACNA) sa odgovarajućim unutrašnjim ukrućenjeima na koje se montiraju ploče od tvrdopresovane kamene vune sa ojačanom aluminijumskom folijom. Nosači kanala ugrađuju se od čeličnih profila i navojnih šipki M10/M12/M14 (σmax=6 N/mm²).

Prednosti:
✓ standardna izrada i montaža kanala od čeličnog lima
✓ jednostavna montaža
✓ ušteda u vremenu montaže do 50%
✓ niža cena do 40% u odnosu na slične sisteme.

Tehnički podaci:

REFERENCE:
- TC BIG FASHION, Beograd
- Marmil Land, Beograd
- Radisson Blu-Stari Mlin, Beograd
- Granit Invest, Beograd
- Prunus, Sarajevo
- CINEPLEXX, Beograd, Novi Sad
- Inter Ex, Beograd
- TC BEO Shopping Center, Beograd
- Alpros, Beograd
- TC Promenada, Novi Sad
- GALENS, Novi Sad, Beograd
- Mis trade, Banja Luka
- Parking servis, garaže, Beograd
- Termosistem, Podgorica
- Cepting, Podgorica
- Delta Planet, Niš
- SC Košutnjak, Beograd
- PC Delta, Novi Beograd
- ZONED, Beograd, Kopaonik

i preko 500 garaža i objekata u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]


PREUZMITE
Katalog 2019.
Opis za projekte
Sertifikat CE. PDF
Rešenje Ministarstva Građevinarstva EN 1366-8. PDF
Uputstvo za izradu. PDF
Uputstvo za montažu. PDF
Kompletan predmer ODIMLJAVANJE I VENTILACIJA GARAŽA