Firestop sistemi

PPZ čeličnih konstrukcija ekspandirajućim premazima

ImageProtivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija za otpornost u požaru 30, 60, 90 i 120 minuta.

Visokokvalitetni ekspandirajući premazi proizvod “Firetherm” i “Nullifire”, Velika Britanija.

Prednosti: Premazi je vodorazredivi, nemaju isparenja, razređuju se i čiste vodom, HCFC-free u slučaju požara.

Pored domaćeg ispitivanja Instituta IMS iz Beograda, posedujemo i izveštaje stranih laboratorija, i priznati su od stranih osiguravajućih društava.

Za sve informacije kontaktirajte tehničku našu tehničku službu:
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]

Ekspandirajući (intumescentni) vodorazredivi premaz Firesteel 60WB proizvod “Firetherm”- Velika Britanija omogućavaju otpornost čeličnih konstrukcija u požaru 30, 60, 90 i 120 minuta. U sistemu zaštite nanosi se alkidni ili epoksi prajmer, zatim ekspandirajući premaz Firesteel 60WB i po potrebi završni (zaštitni i dekorativni) alkidni premaz.


PREDNOSTI:              
- vodorazredivi, nemaju isparenja, razređuju se i čisti vodom
- jednostavna primena, ne opterećuju konstrukciju
- sistemska rešenja sa antikorozivnom zaštitom
- vizuelna dopadljivost i prepoznatljivost konstrukcija

sertifikovani i ispitani proizvodi: CERTIFIRE, IMS, EN norme
vek funkcije premaza do 50 godina

Ponašanje u požaru definisano je odnosom Hp/A (faktor preseka profila) u m-1. Faktor preseka predstavlja obim profila koji je izložen požaru (Hp) prema zagrejanoj površini (A).Image
Čelicni profili sa faktorom preseka Hp/A < 150 (mali obim, velika površina preseka) imaju veću otpornost u požaru i neophodna im je manja debljina premaza. Profilima sa faktorom preseka Hp/A ≥ 300 (veliki obim, mala površina preseka) potrebna je veća debljina premaza.

Često kod projektovanja ušteda u masi profila(kutijasti rešetkasti nosači) povećava potrebnu količinu premaza, pa je neophodno projektovati konstrukciju i sa aspekta protivpožarne zaštite, kako bi vrednost investicije bila niža.

PRIPREMA POVRŠINE:          Peskarenje Sa2½, ručna priprema St3
PRAJMER:                               FirePrim WB01- brzosušivi alkid, FirePrim EP02-dvokomponentni epoxy prajmer
EKSPANDIRAJUĆI PREMAZ: FIRESTEEL 60WB - vodorazrediv, kvalitetan, brzosušiv kod tipičnih uslova primene
ZAVRŠNI PREMAZ:                 FireTOP - završni premaz, zaštitni i dekorativni, RAL po izboru, prilagođen primeni preko ekspandirajućeg premaza.

Vodorazredivim premazima se postiže do 30% brže sušenje i nanošenje, gladak i čvrst premaz, u odnosu na prvobitne sisteme sa rastvaračem, koji nekada ostanu meki i podložni oštećenjima. Nema mirisa posle primene, nema zdrastvenih i sigurnosnih rizika.
Ekspandirajući (intumescentni) protivpožarni premazi

PREUZMITE TEKST


Kanali za odimljavanje i ventilaciju

TOPEKO FIREDUCT KANALI ZA ODIMLJAVANJE I VENTILACIJU KOD 120
- SISTEM KANALA SRPS EN 1366-9

NOVO: REŠENJE O PRIZNAVANJU MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA

Image
Neophodno je da kanali u požaru sačuvaju svoj integritet i oblik za neometan protok dima, a nosači kanala ne popuste pod opterećenjem.
TOP-KOD 120 je sistem sa ukurućenjem kanala i nanošenjem mastika na spojeve kanala.
TOP-KOD 120 SISTEM kanala za odimljavanje uspešno funkcioniše u požaru 120 minuta. Ispitan je po stnadardu SRPS EN 1366-9, klasifikovan prema SRPS EN 13501-4: E600120(ho) S1500 single.

Način izrade:
TOP-KOD 120 SISTEM kanala sastoji se od kanala od pocinkovanog čeličnog lima izrađenih prema standardu DW 144 (ili crnog čeličnog lima) sa ukrućenjem i mastikom Intumastic na spojevima kanala. Nosači kanala, čija je nosivost kod izbijanja požara najvažnija, izrađuju su od profila L30/30/3mm(ili veći) i navojnih šipki M8;M10 (σmax,2h=10 N/mm²).

Prednosti KOD 120 SISTEMA:
standardna izrada i montaža kanala,
ssavremeno rešenje, ne snižava nivo garaže,
shorizontalna i vertikalna ugradnja,
sjednostavna montaža i ušteda vremena 50%
snema stvaranja štetene mikroprašine,
sniža cena do 40% u odnosu na slične sisteme.


Tehnički podaci:
Reference:
IDEA-MFC Ušće, Novi Beograd
Marmil Land, Beograd
Radisson Blu-Stari Mlin, Beograd
Masarikova 5-7, Beograd
Prunus, garaža, Sarajevo
Vojvode Stepe 30-32, Beograd
Inter Ex, Ustanička, Beograd
TC Karaburma( BIG FASHION), Beograd
Alpros, garaža, Beograd
TC Promenada, Novi Sad
Galens, garaže, Novi Sad
Mis trade, garaža, Banja Luka
Parking servis, garaže, Beograd
garaže u Beogradu, N.Sadu, Nišu, Kragujevcu, ...


Za sve informacije kontaktirajte tehničku našu tehničku službu:
Tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]


PREUZMITE .xls  - Opis za projekte

PREUZMITE KATALOG

 

TOPEKO FIREDUCT SISTEM PP ZAŠTITE KANALA
SRPS EN 1366-1

Image
NOVO: REŠENJE O PRIZNAVANJU MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA

SRPS EN 1366-1 I SRPS EN 1366-8: 
KANALI NADPRITISKA, KANALI VENTILACIJE, KANALI BEZ PP KLAPNI - SRPS EN 1366-1
KANALI ODIMLJVANJA KROZ VIŠE SEKTORA SRPS EN 1366-8
SAVREMENO REŠENJE - OBLAGANJE KANALA TVRDOPRESOVANOM KAMENOM VUNOM SA ALU FOLIJOM
ISPITANI PREMA SRPS EN 1366-1(POŽAR SPOLJA, POŽAR UNUTRA) i SRPS EN 1366-8,
HORIZONTALNI I VERTIKALNI POLOŽAJ, OBLAGANJE SA 2/3/4 STRANE, EI 120.


Sistemi kanala bez protivpožarne zaštite mogu da budu odgovorni za početno širenje požara između sektora, omogućavanje brzog širenja požara i urušavanje konstrukcije.
Ispravna upotreba sistema kanala održava otpornost u požaru sektora zahvaćenog požarom, omogućava bezbedno odvođenje dima i otrovnih gasova, kao i dovođenje svežeg vazduha u prostore nadpritiska.
Kanali od čeličnog lima se jednostavno i brzo oblažu pločama od TP vune 60/70mm sa alu folijom Conlit, proizvod Rockwool.

Klasifikacija:
• EI 120 (ve ho i↔o)S,
• EI 120 (ve-ho)S 500 multi, EI 120 (ve-ho)S 1500 multi

Prednosti:
• standardna izrada i montaža kanala od čeličnog lima
• jednostavna montaža
• ušteda u vremenu montaže do 50%
• niža cena do 20% u odnosu na slične sisteme.


Tehnički podaci:
Reference:
IDEA, MFC Ušće, Novi Beograd
Interex, Ustanička, Beograd
Nelt, fabrika hrane, Dobanovci
Stari mlin-Radisson Blu, Beograd
TC Karaburma-Big Fashion, Beograd
Palata pravde, Beograd
Euroherc, Banja Luka
Hotel Metropol, Beograd
Alpros Voždovac, Beograd
Kraljev park, Novi Sadi preko 100 malih, srednjih i velikih garaža.


Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
Tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]


PREUZMITE .xls  - Opis za projekte

PREUZMITE KATALOG

 

>


Prodori kablova, cevi i kanala

Image Zaštita prodora kablova, cevi i kanala za otpornost u požaru od 120 minuta.

Jednostavna ugradnja postupkom premazivanja kablova, površine pregrade, kablova i nosača kablova, premazom sa

PP OBUJMICE ZA CEVI – INTUCOLLAR - FIRETHERM

Image
Obujmice, ekspandirajuće, za plastične cevi:  fi82mm, 110mm, 160mm, 200mm i 250. Otpornost u požaru 120 minuta.


EKSPANDIRAJUĆA TRAKA – INTUSTRAP - FIRETHERM

za plastične cevi: do fi160mm.
Za sve informacije kontaktirajte tehničku našu tehničku službu:
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]
Protivpožarna zaštita drveta i drvenih konstrukcija

Image Protivpožarna zaštita drveta i drvenih konstrukcija za otpornost u požaru 30, 60 i 90 minuta.

NOVO !!! TRANSPARENTNI PREMAZ - zadržava se tekstura drveta - OPP 90 minuta, ispitan n Institutu IMS Beograd.

Prednosti: Premazi je vodorazredivi, nemaju isparenja, razređuju se i čiste vodom, HCFC-free u slučaju požara.

Pored domaćeg ispitivanja Instituta IMS-Beograd, posedujemo i izveštaje stranih laboratorija, i priznati su od stranih osiguravajućih društava-poseduju FM approval.

Ispitan pločasti drveni elemenat na Institutu IMS za otpornost u požaru do 60 minuta sa ekspandirajućim premazom.

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]

Katalog ekspandirajući premazi .pdfČelične rešetke za odimljavanje u vremenu 120 minuta

Image Jednoredna rešetka od čeličnog lima za odimljavanje u trajanju 120 minuta, oznaka JR-Č OD120, dimenzije B x H (mm), proizvod „Topeko“-Beograd.

Izrađene su čeličnog lima sa vertikalnim pokretnim lamelama za ugradnju u kanale za odvođenje dima.

Dimenzije B x H (mm):
Standardna širina rešetki B(mm): 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025.
Standardna visina rešetki H(mm): 75, 125, 225, 325,425, 525.

Sa mogućnošću regulacije protoka sa pokretnim lamelama.

Rok isporuke do 5 dana. Izrada u RAL 9010 ili po zahtevu.

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]Projekti, konsalting usluge, izrada izveštaja
izvedenih radova i usluge stručnog nadzora kod
realizacije projekata

Image Izrada projektne dokumentacije.

Optimizovana i funkcionalana rešenja.

Višegodišnje iskustvo.


Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu:
Tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: [email protected]

Prestrujna požarno otporna rešetka

LVH44, proizvođač Lorient-UK, ispitana na Institutu IMS na OPP 120 minuta

Image Jednostavna ugradnja u zidovima, vratima, pregradama, kanalima i ostalim ravnim površinama.

Preko rešetke struji vazduh, a u požaru ekspandira intumescentna traka na lamelama i zatvara otvore u rešetki čime se sprečava prodiranje plamena, širenje požara i vrelih gasova.

Izrađuju se u dimenzijama 100x100mm do 600x600mm, i kao kružne fi100mm do fi600mm, debljine 44mm.

Slobodna površina otvoa u rešetki iznosi 65%. Mogu se koristiti za spoljnu upotrebu.

Zazor između rešetke i zida je dodatno obostarno zaštićen intumescentnim zaptivnom masom Lorient.

Prostor između zida i rešetke popunjava se tvrdopresovanom kamenom vunom na koju se sa spoljnih strana nanosi ekspandirajući premaz Firesteel 120WB.

Sa obe strane zida mogu biti postavljene maske izrađene od pocinkovanog lima, koje se pričvršćuju za zid tiplovima.