Proizvodi

Adresa i kontakt

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS
Šejkina 54B/30, 11000 Beograd

Kancelarije:
Radomira Reljića 2, Novi Beograd
Tel/fax. 011/7562122
info@topeko.co.rs

PROIZVODI

Image UREĐAJ ZA ODRŽAVANJE PRITISKA, PUNJENJE I OZRAČIVANJE INSTALACIJA U VODENIM SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA I KLIMATIZACIJE – DIKTIR SISTEM

TOPEKS® je otvoreni ekspanzioni sistem za održavanje pritiska, punjenje, dopunu i ozračivanje instalacija u vodenim sistemima centralnog grejanja i klimatizacije, sa pumpom za povišenje pritiska i elektromagnetnim ventilom. Postavlja se i montira u podstanici objekta ili kotlarnici. Saglasno zahtevima evropske norme SRPS EN 12828, za instalacije kapaciteta većeg od 360 KW nije dozvoljena primena posude sa membranom ili posude pod pritiskom sa oduškom.

Kvalitete i karakteristike uređaja su potvrđene od strane Laboratorije za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu. .
Image
Osobine i prednosti uređaja TOPEKS® :
automatski rad, olakšano punjenje i ozračivanje instalacije
pouzdan u eksploataciji i bešuman rad
male dimenzije i ušteda prostora
znatno niža cena od kompresorskog sistema
jednostavna montaža i puštanje u rad
mogućnost regulacije i podešavanja pritiska
M-BUS komunikacija.

Za izbor i poručivanje uređaja potrebni su sledeći podaci: kapacitet instalacije (KW), zapremina vode u instalaciji (lit), temperatura vode u instalaciji (°C), radni pritisak instalacije (bar), dimenzije podstanice dxšxv(m).

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu: Image
tel. 011 75 62 122
mob. 062 164 83 73
e-mail: info@topeko.co.rs


KOMPONENTE UREĐAJA:


IPM5010 Kontroler Diktir Sistema

Image
Mikroprocesorska kontrolna jedinica služi za merenje i regulaciju pritiska i nivoa u ekspanzionoj posudi sistema grejanja. Merenje se vrši preko dva analogna ulaza 4-20mA na koje se priključuju transmiteri pritiska i nivoa. Napajanje transmitera obezbeđuje kontrolna jedinica. Upravljanje se vrši pomoću dva relejna izlaza koji vrše uključenje i isključenje pumpe i el. magnetnog ventila. Postavljanje i pregled zadatih vrednosti, vrednosti dozvoljenog odstupanja i ostalih parametara se vrši preko displeja i tastature. Dva alarmna izlaza sa podesivim pragom se koriste za signalizaciju prekoračenja pritiska i nivoa. Jedan upravljački izlaz se može koristiti za kontrolu uređaja za automatsko dopunjavanje posude.

Komunikacija sa jedinicom se vrši prema M-Bus slave standardu.

Blok šema :

Potvrda mašinskog fakulteta u Beogradu :


Image EKSPANDIRAJUĆI PREMAZ FIRESTEEL 60WB

Proizvod “Firetherm”, V.Britanija, ispitan na Institutu IMS Beograd za primenu na čeličnim konstrukcijama.

Garantovani vek funkcije do 50 godina, odnosno životni vek objekta.
Vodorazrediv, pakovanje kanta 25kg.

Image

Prajmer: Fireprim WB01 alkid, Fireprim WB02 epoxy
Završni premazi: FireTOP alkidni, RAL po zahtevu.

PRODORI INSTALACIJA-EKSPANDIRAJUĆI PREMAZ:Image

Ekspandirajući premaz “Firetherm” i tvrdopresovana kamena vuna

PP OBUJMICE ZA CEVI - FIRETHERMImage

Obujmice, ekspandirajuće za plastične cevi:  fi82mm, 110mm, 160mm i 200mm.

 

INTERNATIONAL PAINT, AKZ INDUSTRIJSKI SISTEMI:
ALKIDI OSNOVNI ZAVRŠNI
EPOKSI OSNOVNI I ZAVRŠNI
POLIURETAN ZAVRŠNI


ELEMENTI ZA IZRADU I SPAJANJE KANALA


 

Mez profili za kanale, standradni sa dihtungom

Ugaonici

Aluminijumske trake i ojačane al.trake

Pinovi za izolaciju

Mastik i silikon

G-spojnica

Neopren gumirani dihtung

Fleksi veze za kanale i opremu


PLOČASTA SAMOLEPLJIVA IZOLACIJA

Proizvodni program


FLEKSIBILNI ALUMINIJUMSKI KANALI

Alu Optima 
Sertifikovani neizolovani fleksibilni aluminijumski kanali

Alu Thermal Optima 
Sertifikovani izolovani fleksibilni aluminijumski kanali

PREUZMITE KATALOGE OPREMEUREĐAJI ZA RASPODELU POTROŠNJE-URP

CE Sertifikat / EN 1434
UVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA-Direkcije za mere i dragocene metale Q-2-71 od 25.05.2015. godine.

TEKSAN HM15 i HM20

Image Image

KARAKTERISTIKE PROIZVODAImage
Preciznost merenja, pokretni delovi nisu direktno opterećeni-multi jet
Savremeni linerani 2x ( PT1000 ) senzori temperature,
jedan u uređaju, drugi sa redukcijom ½”
RF ili M-Bus protokol komunikacije

Sposobnost merenja na niskim protocima
Merni opseg HM 15:
• Minimalni protok (Qi ) : 0.03 m3 / h
• Nominalni protok ( Qp ) : 1,5 m3 / h
• Maksimalni protok ( Qs) : 3 m3 / h
Merni opseg HM 20:
• Minimalni protok (Qi ) : 0.05 m3 / h
• Nominalni protok ( Qp ) : 2,5 m3 / h
• Maksimalni protok ( Qs) : 5 m3 / h

R aspon temperatura između 5 i 90 ° C                  
Maksimalni dozvoljeni pritisak PN 16 bara
Montaža: povratni vod
Mali pad pritiska
Tip zaštite IP54

Niska potrošnja energije i trajanje baterije 10 godina
Statistika iz poslednjih 12 meseci, meni, LCD ekran
Metrološke karakteristike : proizveden je u skladu sa EN 1434 standardom, direktivom 2004/22/EC+2009/137/EC
Garancija: 2 godine

DIMENZIJE UREĐAJA

Image
HM15:
DN 15, priključci ¾”, dužina L=110mm, visina H=20mm,
visina H1=100mm, širina B=75mm


HM20: DN 20, priključci 1”, dužina L=130mm, visina H=20mm,
visina H1=100mm, širina B=75mm


Image Image


USLUGA OČITAVANJA UREĐAJA ZA RASPODELU I OBRAČUNA ZA NAPLATU UTROŠENE ENERGIJE

Image

Ovlašćeni distributer i registrovan za očitavanje
TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS d.o.o.
Šejkina 54B, 11160 Beograd
www.topeko.co.rs
Tel/fax.: +381(0)11 756 2122
mob. +381(0)62 164 8373
e-mail:  topekodoo@gmail.com |  info@topeko.co.rsUVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA-Direkcije za mere i dragocene metale
Z-14-156 od 03.02.2016. godine.
Baždaren u R.Srbiji., CE sertifikat tipa, izrađen po EN normama.


http://www.spik-insa.com/sliki/Woltman/WS50.jpg

 

WS
WS WOLTMAN VODOMER ZA HLADNU VODU DN50 - DN80 
(WS50-200-B30, WS65-200-B50, WS80-225-B70)

http://www.spik-insa.com/sliki/Woltman/WS10.jpg

WS
WS WOLTMAN VODOMER ZA HLADNU VODU DN100 - DN200
(WS10-250-B12, WS12-250-B20, WS15-300-B30, WS20-350-B50)

http://teksan.com.tr/en/images/img/tekrf.jpg
Mogućnost RF daljinskog očitavanja.

 

 

 

http://www.topeko.co.rs/index_files/images/teskam-logo.png
TEKSAN GT

APARTMANSKI VODOMER ZA INDIVUDUALNU POTROŠNJU I RASPODELU UTROŠENE VODE
VELIČINE DN15 I DN20
CE Sertifikathttp://teksan.com.tr/en/images/img/img77.jpg

Mogućnost RF ili M-Bus daljinskog očitavanja.

http://www.topeko.co.rs/index_files/images/teskam-logo.png
TEKSAN GT, T90

VODOMER ZA TOPLU VODU-PODSTANICE I DRUGI POTROŠAĆI
VELIČINE DN15 I DN20
CE Sertifikathttp://teksan.com.tr/en/images/img/gt_sicak.jpghttp://teksan.com.tr/en/images/img/rf.jpg

 

Mogućnost RF ili M-Bus daljinskog očitavanja.