Novosti

Adresa i kontakt

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS
Šejkina 54B/30, 11000 Beograd

Kancelarije:
Radomira Reljića 2, Novi Beograd
Tel/fax. 011/7562122
info@topeko.co.rs

NOVOSTI

Novembar 2018
49. KONGRES KGH, Beograd
Topeko d.o.o. će učestvovati kao Sponzor na 49-om KONGRESU I IZLOŽBI KGH(Klimatizacija, grrejanje, hlađenje), koja se tradicionalno održava početkom decembra meseca u Sava Centru. 

Jul 2018
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Topeko d.o.o. dobio rešenja Ministrarstva o priznavanju inostranih isprava za kanale odimljavanja SRPS EN 1366-9, višesektorske kanale SRPS EN 1366-8 i kanale ventilacije SRPS EN 1366-1. 

April 2018
Ispitivanje kanala odimljavanja prema standard SRPS EN 1366-9 i kanala ventilacije prema standard SRPS EN 1366-1 u akreditovanoj laboratoriji Fires-Slovačka na otpornost u požaru (OPP) 120 minuta.

Decembar 2017
48. KONGRES KGH, Beograd
Topeko d.o.o. je učestvovao na 48-om KONGRESU I IZLOŽBI KGH(Klimatizacija, grrejanje, hlađenje), koja se tradicionalno održava početkom decembra meseca u Sava Centru. 

Decembar 2016
47. KONGRES KGH, Beograd
Topeko d.o.o. je učestvovao na 47-om KONGRESU I IZLOŽBI KGH(Klimatizacija, grrejanje, hlađenje), koja se tradicionalno održava početkom decembra meseca u Sava Centru.
Ovom prilikom prikazani:
- Zatvaranje prodora instalacija sistemom sa TP vunom i ekspandirajućim premazom, obujmice i ekspandirajuće trake za prodore plastičnih cevi proizvod „Firetherm“
- LVH 44 ekspandirajuće rešetke proizvod „Lorient“
- sistem kanala za odimljavanje KOD 120 ispitani prema SRPS EN 1366-9
- sistem kanala ventilacije  ispitani prema SRPS EN 1366-1
- Sprinkelr mokra stanica i sprinkler oprema proizvođača „Duyar valve“
- Uređaji za raspodelu potrošnje model HM proizvod „Teksan proizvod„Teksan“, sa RF očitavanjem.
- Prohromska ojačana sprinkelr creva FM sertifikovana proizvod „Kayse“
- Mez profili i spojni elementi, aluminijumske trake, dihtung za kanale, izolacija i fleksi creva proizvod „Isidem“.

Avgust 2016
Dobijena ocena usklađenosti kanala odimljavanja „KOD 120 sistem“ od laboratorije INZA, Sarajevo.Image
Izvedeni radovi ugradnje kanala odimljavanja u stambeno-poslovnom objektu u Sarajevu.

Jun 2016
Uređaji za raspodelu potrošnje TH3xx, proizvod „Elektromed“
Od Direkcije za mere i dragocene metale dobijeno odobrenje tipa merila za uređaj za raspodelu potrošnje TH3xx, proizvod „Elektromed“. Očitavanje se vrši radiofrekventno-RF ili M-Bus.
Izvršena prva ugradnja uređaja u stambenom objektu u Beogradu.
Industrijski vodomer WS, proizvod „Elektromed“ Image
Od Direkcije za mere i dragocene metale dobijeno odobrenje tipa merila - industrijski vodomer WS DN50 do DN200, proizvod „Elektromed“. Od Direkcije za mere i dragocene metale dobijeno odobrenje tipa merila za uređaj za raspodelu potrošnje TH3xx, proizvod „Elektromed“.


Decembar 2015

46. KONGRES KHG, BeogradImage
Topeko d.o.o. je učestvovao na 46-om KONGRESU I IZLOŽBI KGH(Klimatizacija, grrejanje, hlađenje), koja se tradicionalno održava početkom decembra meseca u Sava Centru.
Ovom prilikom prikazani su noviteti:
- Topeko sistem kanala za nadpritisak/kanala kroz više sektora/kanala ventilacije/ ispitani prema SRPS EN 1366-1 u akreditovanoj laboratoriji, sa Izveštajem o ispitivanju IMS-Beograd.
- Novi Topeko sistem kanala za odimljavanje KOD 120 ispitani prema SRPS EN 1366-9  u akreditovanoj laboratoriji, sa Izveštajem o ispitivanju IMS-Beograd.
- Sprinkelr mokra stanica i armatura proizvođača „Duyar valve“
- Uređaji za raspodelu potrošnje model HM proizvod „Teksan“, apartmanski vodomer model GT proizvod„Teksan“, sa RF očitavanjem.
- Prohromska ojačana sprinkelr creva FM i Vds sertifikovana
- Mez profili i spojni elementi, aluminijumske trake, dihtung za kanale, izolacija i fleksi creva proizvod „Isidem“.

Avgust 2015Image
Uređaji za raspodelu potrošnje HM, proizvod „Teksan“sistem-iso-9001
Od Direkcije za mere i dragocene metale dobijeno odobrenje tipa merila za uređaj za raspodelu potrošnje HM15, proizvod „Teksan“. Očitavanje se vrši radiofrekventno-RF ili M-Bus.
Od Beogradskih elektrana dobijeno odbrenje za primenu URP, očitavanje i raspodelu.

Jun 2015

sistem-iso-9001Sistem ISO 9001
Uveden sistem poslovanja i procedure prema ISO 9001.

Januar 2015Image
POSLOVNI OBJEKAT „EUROHERZ“, Banja Luka:
Izvođenje radova na pp zaštiti kanala nadpritiska u graži poslovnog objekta.

Januar 2015
NOVI FIREDUCT SISTEMA KANALA SRPS EN 1366-9 ISPITAN U AKREDITOVANOJ LABORATORIJI
SA IZVEŠTAJEM INSTITUTA IMS-BEOGRADImage

OTPORNOST U POŽARU 120 MINUTA, JEDNOSTAVNA UGRADNJA


Decembar 2014Image
45. KONGRES KHG, Beograd
Topeko d.o.o. je učestvovao na 45-om KONGRESU I IZLOŽBI KGH(Klimatizacija, grrejanje, hlađenje), koja se tradicionalno održava početkom decembra meseca u sava Centru.
Ovom prilikom prikazani su noviteti:
- Topeko sistem kanala za nadpritisak/kanala kroz više sektora/kanala ventilacije/ ispitani prema SRPS EN 1366-1 u akreditovanoj laboratoriji
- Novi Topeko sistem kanala za odimljavanje KOD 120 ispitani prema SRPS EN 1366-9  u akreditovanoj laboratoriji
- Sprinkelr mokra stanica i armatura proizvođača „Duyar valve“
- Uređaji za raspodelu potrošnje ultrašvučni UKM 20 proizvođača „Atlas“
- Prohromska creva i sprinkelr creva proizvođača „Kayse“

Decembar 2014
MFC UŠĆE, BEOGRAD
Izvedeni radove rekonstrukcije sprinkler instalacije prodajnog i magacinskog dela supermarketa „Idea“
U okviru MFC“Ušće“, rekonstrukcija cevovoda sa ukupno 190 novih mlaznica.

Decembar 2014
Dobijeno odobrenje primene proizvoda i sistema protivpožarne zaštite za Republiku Srpsku:

  • za sisteme pp zaštite kanala odimljvanja, nadpritiska i ventilacije
  • zatvaranje prodora instalacija
  • za pp zaštitu čeličnih konstrukcija ekspandirajućim premazima

Novembar 2014Image
ITG, SMEDEREVO
Isporučena oprema „Duyar valve“ za komplet sprinkler instalaciju proizvodne hale, mokra stanica DN 150 sa armaturom i 1830 mlaznica.

Oktobar 2014
HOTEL „STARI MLIN“-Radisson Blu
Završeni radovi na pp zaštiti kanala odimljavnja i kanala nadpritiska na hotelskom kompleksu „Stari mlin“ u Beogradu. Image
Oktobar 2014
MAŠINSKI FAKULTET U BEOGARDU
IZVRŠENO ISPITIVANJE I POTVRDA KVALITETA SISTEMA ZA ODRŽAVANJE PRITISKA
 „TOPEKS“, naše proizvodnje.
Potvrđene karakteristike i primena sistema za održavanje pritiska.
Septembar 2014
MILANOVIĆ, PROIZVODNI POGON, KRAGUJEVAC
Izvršena pp zaštita čelična konstrukcije proizvodne hale. Masa čelične konstrukcije 80 tona.

 

Maj 2014Image
GUNDULIĆEV VENAC 6, BEOGRAD
Završeni radovi montaže instalacije grejnja, kanala ventilacije i odimljvanja i sprinkelr instalacije, komplet u objektu površine 1.500 m2.

Mart 2014Image
„SAVSKA TERASA“, ŽELEZNIK
Završeni radovi montaže sprinkelr instalacije u garaži objekta na 2 nivoa, tri suve stanice sa 620 mlaznica.

Decembar 2013
44. KONGRES KHG, Beograd

Oktobar 2013
DOBIJENO REŠENJE MINISTARSTVA GRAĐEVINE O PRIZNAVANJU ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI ZA KANALE ODIMLJAVANJA ISPITANE PREMA SRPS EN 1366-9.