HVAC sistemi

Adresa i kontakt

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS
Šejkina 54B/30, 11000 Beograd

Kancelarije:
Radomira Reljića 2, Novi Beograd
Tel/fax. 011/7562122
info@topeko.co.rs

Kanali za odimljavanje i ventilaciju

TOPEKO FIREDUCT KANALI ZA ODIMLJAVANJE I VENTILACIJU KOD 120
- SISTEM KANALA SRPS EN 1366-9

NOVO: REŠENJE O PRIZNAVANJU MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA

Image
Neophodno je da kanali u požaru sačuvaju svoj integritet i oblik za neometan protok dima, a nosači kanala ne popuste pod opterećenjem.
TOP-KOD 120 je sistem sa ukurućenjem kanala i nanošenjem mastika na spojeve kanala.
TOP-KOD 120 SISTEM kanala za odimljavanje uspešno funkcioniše u požaru 120 minuta. Ispitan je po stnadardu SRPS EN 1366-9, klasifikovan prema SRPS EN 13501-4: E600120(ho) S1500 single.

Način izrade:
TOP-KOD 120 SISTEM kanala sastoji se od kanala od pocinkovanog čeličnog lima izrađenih prema standardu DW 144 (ili crnog čeličnog lima) sa ukrućenjem i mastikom Intumastic na spojevima kanala. Nosači kanala, čija je nosivost kod izbijanja požara najvažnija, izrađuju su od profila L30/30/3mm(ili veći) i navojnih šipki M8;M10 (σmax,2h=10 N/mm²).

Prednosti KOD 120 SISTEMA:
standardna izrada i montaža kanala,
ssavremeno rešenje, ne snižava nivo garaže,
shorizontalna i vertikalna ugradnja,
sjednostavna montaža i ušteda vremena 50%
snema stvaranja štetene mikroprašine,
sniža cena do 40% u odnosu na slične sisteme.


Tehnički podaci:
Reference:
IDEA-MFC Ušće, Novi Beograd
Marmil Land, Beograd
Radisson Blu-Stari Mlin, Beograd
Masarikova 5-7, Beograd
Prunus, garaža, Sarajevo
Vojvode Stepe 30-32, Beograd
Inter Ex, Ustanička, Beograd
TC Karaburma( BIG FASHION), Beograd
Alpros, garaža, Beograd
TC Promenada, Novi Sad
Galens, garaže, Novi Sad
Mis trade, garaža, Banja Luka
Parking servis, garaže, Beograd
garaže u Beogradu, N.Sadu, Nišu, Kragujevcu, ...


Za sve informacije kontaktirajte tehničku našu tehničku službu:
Tel. 011 756 21 22
mob. 062 164 83 73
e-mail: info@topeko.co.rs


PREUZMITE .xls  - Opis za projekte

PREUZMITE KATALOG

 

ImageUREĐAJ ZA ODRŽAVANJE PRITISKA, PUNJENJE I OZRAČIVANJE INSTALACIJA U VODENIM SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA I KLIMATIZACIJE – DIKTIR SISTEM

TOPEKS® je otvoreni ekspanzioni sistem za održavanje pritiska, punjenje, dopunu i ozračivanje instalacija u vodenim sistemima centralnog grejanja i klimatizacije, sa pumpom za povišenje pritiska i elektromagnetnim ventilom. Postavlja se i montira u podstanici objekta ili kotlarnici. Saglasno zahtevima evropske norme SRPS EN 12828, za instalacije kapaciteta većeg od 360 KW nije dozvoljena primena posude sa membranom ili posude pod pritiskom sa oduškom.

Kvalitete i karakteristike uređaja su potvrđene od strane Laboratorije za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu. .
Image
Osobine i prednosti uređaja TOPEKS® :
automatski rad, olakšano punjenje i ozračivanje instalacije
pouzdan u eksploataciji i bešuman rad
male dimenzije i ušteda prostora
znatno niža cena od kompresorskog sistema
jednostavna montaža i puštanje u rad
mogućnost regulacije i podešavanja pritiska
M-BUS komunikacija.

Za izbor i poručivanje uređaja potrebni su sledeći podaci: kapacitet instalacije (KW), zapremina vode u instalaciji (lit), temperatura vode u instalaciji (°C), radni pritisak instalacije (bar), dimenzije podstanice dxšxv(m).

Za sve informacije kontaktirajte našu tehničku službu: Image
tel. 011 756 21 22 mob.
062 164 83 73
e-mail: info@topeko.co.rs


KOMPONENTE UREĐAJA:


IPM5010 Kontroler Diktir Sistema

Image
Mikroprocesorska kontrolna jedinica služi za merenje i regulaciju pritiska i nivoa u ekspanzionoj posudi sistema grejanja. Merenje se vrši preko dva analogna ulaza 4-20mA na koje se priključuju transmiteri pritiska i nivoa. Napajanje transmitera obezbeđuje kontrolna jedinica. Upravljanje se vrši pomoću dva relejna izlaza koji vrše uključenje i isključenje pumpe i el. magnetnog ventila. Postavljanje i pregled zadatih vrednosti, vrednosti dozvoljenog odstupanja i ostalih parametara se vrši preko displeja i tastature. Dva alarmna izlaza sa podesivim pragom se koriste za signalizaciju prekoračenja pritiska i nivoa. Jedan upravljački izlaz se može koristiti za kontrolu uređaja za automatsko dopunjavanje posude.

Komunikacija sa jedinicom se vrši prema M-Bus slave standardu.

Blok šema :

Potvrda mašinskog fakulteta u Beogradu :UREĐAJI ZA RASPODELU POTROŠNJE-URP

CE Sertifikat / EN 1434
UVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA-Direkcije za mere i dragocene metale Q-2-71 od 25.05.2015. godine.

TEKSAN HM15 i HM20

Image Image

KARAKTERISTIKE PROIZVODAImage
Preciznost merenja, pokretni delovi nisu direktno opterećeni-multi jet
Savremeni linerani 2x ( PT1000 ) senzori temperature,
jedan u uređaju, drugi sa redukcijom ½”
RF ili M-Bus protokol komunikacije

Sposobnost merenja na niskim protocima
Merni opseg HM 15:
• Minimalni protok (Qi ) : 0.03 m3 / h
• Nominalni protok ( Qp ) : 1,5 m3 / h
• Maksimalni protok ( Qs) : 3 m3 / h
Merni opseg HM 20:
• Minimalni protok (Qi ) : 0.05 m3 / h
• Nominalni protok ( Qp ) : 2,5 m3 / h
• Maksimalni protok ( Qs) : 5 m3 / h

R aspon temperatura između 5 i 90 ° C                  
Maksimalni dozvoljeni pritisak PN 16 bara
Montaža: povratni vod
Mali pad pritiska
Tip zaštite IP54

Niska potrošnja energije i trajanje baterije 10 godina
Statistika iz poslednjih 12 meseci, meni, LCD ekran
Metrološke karakteristike : proizveden je u skladu sa EN 1434 standardom, direktivom 2004/22/EC+2009/137/EC
Garancija: 2 godine

DIMENZIJE UREĐAJA

Image
HM15:
DN 15, priključci ¾”, dužina L=110mm, visina H=20mm,
visina H1=100mm, širina B=75mm


HM20: DN 20, priključci 1”, dužina L=130mm, visina H=20mm,
visina H1=100mm, širina B=75mm


Image Image


USLUGA OČITAVANJA UREĐAJA ZA RASPODELU I OBRAČUNA ZA NAPLATU UTROŠENE ENERGIJE

Image

Ovlašćeni distributer i registrovan za očitavanje
TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS d.o.o.
Šejkina 54B, 11160 Beograd
www.topeko.co.rs
Tel/fax.: +381(0)11 756 2122
mob. +381(0)62 164 8373
e-mail:  topekodoo@gmail.com |  info@topeko.co.rs